Przejdź do treści strony

Wydarzenia

Bezpieczne praktyki

Bezpieczne praktyki - logo

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych. Głównym celem projektu jest upowszechnianie (w formie kursów ONLINE) wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.Kursy są nieodpłatne. Poprowadzą je specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Więcej informacji można znaleźć w skróconym lub pełnym opisie tego wydarzenia, a także zapoznając się z harmonogramem pierwszego oraz drugiego terminu spotkań.

Bezpieczne praktyki - plakat