Przejdź do treści strony

Wydarzenia

Studiuj na WP

Uczniowie Technikum im. św. Józefa zwiedzają Kampus WP Autor: mgr inż. Szymon Wilk

Trwają tegoroczne matury. Niebawem absolwenci szkół średnich będą decydować, gdzie kontynuować swoją dalszą edukację. Jak co roku Wydział Politechniczny Akademii Kaliskiej zachęca do studiowania na kierunkach będących w naszej ofercie. W tym roku w akcji promocyjnej uczestniczyło 20 nauczycieli akademickich. Zasięg akcji promocyjnej objął 8 powiatów, 11 miast, 52 szkoły. Spotkaliśmy się tam z blisko tysiącem uczniów klas maturalnych, a także licznym gronem uczniów szkół zawodowych. Pracownicy Wydziału Politechnicznego byli obecni także podczas Akademickich Targów Uczelni Wyższych oraz Uczniowsko – Studenckiego Seminarium Naukowego organizowanego w Akademii Kaliskiej. Na terenie kampusu organizowano także zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół średnich.

Zachęcamy tegorocznych maturzystów do studiowania na kierunkach będących w ofercie Wydziału Politechnicznego. Na stronie Akademii Kaliskiej oraz na stronach poszczególnych kierunków można zapoznać się z ofertą dydaktyczną Wydziału. Informacje dotyczące kierunku informatyka można znaleźć w zakładkach „dla kandydata” oraz „opis kierunku”.

Przy tej okazji władze Wydziału Politechnicznego składają podziękowanie wszystkim pracownikom zaangażowanym w tegoroczną akcję promocyjną Wydziału Politechnicznego.

Promocja kierunków WP
Promocja kierunków WP
Promocja kierunków WP