Przejdź do treści strony

Wydarzenia

Warsztaty dla uczniów ZST-E w Kaliszu

Uczniowie ZST-E podczas zajęć warsztatowych z informatyki

25 maja 2016 Katedra Informatyki zorganizowała warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. W warsztatach wzięło udział kilkunastu uczniów, którzy mieli okazję uczestniczyć w dwóch dwugodzinnych mini kursach. Pierwszy, prowadzony przez dra Piotra Knychałę, dotyczył programowania obiektowego w języku JAVA. W ramach warsztatów uczniowie napisali aplikację do wyznaczania przybliżonej wartości liczby π metodą Monte Carlo. Drugi kurs, prowadzony przez mgra Andrzeja Sygułę, dotyczył tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Android. Uczestnicy warsztatów napisali prostą aplikację mobilną w języku JAVA z wykorzystaniem środowiska Android Studio. Ponadto uczniowie zwiedzali kampus wydziału politechnicznego, m.in. pracownie znajdujące się w budynku Collegium Oecologicum, w których odbywają się zajęcia na kierunku informatyka, a także Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję porozmawiać z wykładowcami prowadzącymi zajęcia, studentami oraz absolwentem kierunku informatyka.

Fotorelacja z tej wizyty: www.facebook.com/zste.kalisz/

Uczniowie ZST-E zwiedzają sale dydaktyczne kierunku informatyka
Uczniowie ZST-E programują w pracowni Katedry Informatyki
Uczniowie ZST-E obliczają liczbę PI w pracowni Katedry Informatyki