dla Studentów

Plany zajęć, rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy

Plan zajęć dla semestru pierwszego opublikowany zostanie niebawem. Proszę zwrócić uwagę, że zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym. Prosimy o śledzenie informacji na stronie kierunku informatyka, ponieważ plany zajęć mogą ulegać zmianom.

Studia stacjonarne

Aktualizacja: 26.09.2020
semestr3pobierz
Aktualizacja: 25.09.2020
semestr5pobierz
Aktualizacja: 25.09.2020
semestr7pobierz

Studia niestacjonarne

Aktualizacja: 26.09.2020
semestr3pobierz
Aktualizacja: 26.09.2020
semestr5pobierz
Aktualizacja: 26.09.2020
semestr7pobierz

Wzory dokumentów

Zarządzenia

Informacje

Legitymacje studenckie

Dodano: 23.06.2020

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r.. Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Dodatkowo wyjaśniamy, iż mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna) jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

Odbiór dyplomów

Dodano: 17.06.2020

Zapraszamy po odbiór dyplomu studentów, których obrona odbyła się zdalnie w maju 2020 roku. Proszę umawiać się na odbiór dyplomu w dziekanacie telefonicznie lub mailowo (a.ratajczyk[at]pwsz.kalisz.pl). Proszę o wcześniejsze wykonanie tzw. obiegówki.

Wizyty w dziekanacie

Dodano: 16.06.2020

W oparciu o Zarządzenie Nr 0300.68.V.2020 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 27 maja 2020 roku paragraf 8 prosimy o to aby: korzystać z drogi kontaktu mailowego lub telefonicznego, ograniczyć wizyty w Dziekanacie do niezbędnego minimum, umawiać się na wizyty w Dziekanacie telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę, podczas wizyty w Dziekanacie zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica) i dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki jednorazowe, wchodzić do Dziekanatu pojedynczo, czekając na wejście do Dziekanatu zachować odstęp 2 m od innych osób.

Praktyki zawodowe

Opiekunem praktyk jest
mgr inż. Marcin Żurawski

Informacje dotyczące praktyk można znaleźć w kursie o nazwie Praktyka zawodowa w systemie m-Academia. Klucz do kursu można otrzymać od opiekuna praktyk.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz