opis kierunku

typ studiów

Inżynierskie 1 stopnia

profil studiów

Praktyczny

tryb studiów

Stacjonarne / niestacjonarne

czas trwania

7 semestrów (3,5 roku)

praktyka zawodowa

3 miesiące

program studiów

Sprawdź szczegóły

Technologie informacyjne (ang. information technologies, IT) odgrywają współcześnie bardzo ważną rolę w gospodarce i życiu społecznym większości krajów na świecie, ogromna zaś liczba instytucji, firm i osób prywatnych – stosuje je w różnych obszarach swojej działalności. Z tego względu istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w dziedzinie IT. Studia inżynierskie kierunku informatyka stanowią zatem odpowiedź na realne potrzeby współczesnego rynku pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy (ang. knowledge-based society).

Celem tych studiów jest przekazanie uczestnikom możliwie wszechstronnego wykształcenia praktycznego z dziedziny IT, dopasowanego do wymagań pracodawców, a jednocześnie umożliwiającego późniejsze kontynuowanie edukacji w ramach studiów drugiego stopnia. Projekt studiów zakłada, że ich absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu takich działów informatyki, jak: architektura komputerów, sieci komputerowe, systemy operacyjne, algorytmika, języki i metody programowania, inżynieria oprogramowania, bazy danych, technologie internetowe, grafika komputerowa, modelowanie i symulacja komputerowa, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i ochrona danych. W programie uwzględniono także najnowsze trendy w dziedzinie IT, takie jak: wirtualizacja systemów i usług, programowanie urządzeń przenośnych oraz zarządzanie usługami internetowymi. Oprócz silnej i wszechstronnej oferty przedmiotów kierunkowych, program kształcenia przewiduje również: wielosemestralny kurs języka angielskiego – podstawowego oraz specjalistycznego z dziedziny informatyki i telekomunikacji, zestaw ciekawych przedmiotów wybieralnych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a także moduł poświęcony indywidualnej przedsiębiorczości.

Program kształcenia jest zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK), a podczas jego przygotowywania wykorzystano wzorce edukacyjne stosowane w Wielkiej Brytanii oraz wyniki konsultacji z pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą w regionie kalisko-ostrowskim.

Studenci kierunku informatyka będą mogli uczestniczyć w trakcie studiów w zajęciach z wielu grup tematycznych- dziedzin IT, wśród których wymienić można m.in. podstawy informatyki, programowanie, systemy i sieci komputerowe, przechowywanie i przetwarzanie danych, inżynieria oprogramowania, multimedia. Zachęcamy do zapoznania się z opisem studiów dla kierunku informatyka

Do dyspozycji naszych studentów są: serwery dydaktyczne, specjalistyczne pracownie komputerowe (między innymi laboratorium programowania, baz danych, sieci komputerowych), sieć komputerowa z szybkim łączem internetowym (przewodowa oraz WiFi), platforma nauczania zdalnego e-learning, bogaty zestaw oprogramowania udostępnianego bezpłatnie w ramach licencji Microsoft Imagine Premium, literatura informatyczna – w formie książek papierowych i elektronicznych (systemy NASBI oraz ibuk), system obsługi studiów USOSWeb. Więcej o infrastrukturze

Celem praktyki zawodowej jest zdobycie przez studenta wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych w pracy na określonym stanowisku informatycznym. Oprócz tego służy ona uzyskaniu przez studenta kompetencji społecznych związanych z działaniem przedsiębiorstwa, jego strukturą i odpowiedzialnością pracownika w rzeczywistym środowisku zawodowym. Praktykant zdobywa doświadczenie w naturalnym dla informatyka środowisku pracy: firmie, przedsiębiorstwie, podmiocie publicznym lub prywatnym – podlegając regulaminowi pracy i wykonując powierzone zadania. Zalecane jest, aby zakres merytoryczny praktyki zawodowej był powiązany tematycznie z pracą dyplomową studenta. Katedra Informatyki współpracuje, między innymi, z następującymi firmami i organizacjami: AMG Solutions Sp. z o.o., ARKomp Systemy Komputerowe, DGCS S.A., dGCS.NET Sp. z o.o., Kalkomp, Klaster Informatyczny Południowej Wielkopolski, Netland Computers, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JEMAR Sp. z o.o., Transition Technologies, ULISSES Sp. z o.o.

Absolwent kierunku informatyka może podjąć zatrudnienie na wielu stanowiskach związanych z dziedziną IT, między innymi jako: projektant i programista systemów informatycznych, specjalista od ich wdrażania, utrzymania i serwisowania, webmaster, menadżer projektu, administrator systemów, serwerów i sieci komputerowych, konsultant lub sprzedawca technologii i usług informatycznych. Absolwent może znaleźć pracę w różnych podmiotach, na przykład: przedsiębiorstwach wytwarzających, adaptujących i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury komputerowej (sprzętu i oprogramowania) oraz wszelkich instytucjach i organizacjach stosujących technologie IT (bankach, firmach ubezpieczeniowych, produkcyjnych, usługowych i handlowych, placówkach edukacyjnych, urzędach administracji publicznej itp.). Co ważne, podczas studiów absolwent jest również przygotowywany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskane wykształcenie specjalistyczne oraz kompetencje z zakresu języka angielskiego umożliwiają absolwentom mobilność zawodową i podjęcie pracy nie tylko w kraju, lecz również za granicą.

projektant i programista
systemów informatycznych

specjalista od wdrażania,
serwisowania i utrzymania
systemów informatycznych

webmaster

menadżer projektu

administrator serwerów,
systemów i
sieci komputerowych

konsultant lub sprzedawca
technologii i usług
informatycznych

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz