opis kierunku

typ studiów

Inżynierskie 1 stopnia

profil studiów

Praktyczny

tryb studiów

Stacjonarne / niestacjonarne

czas trwania

7 semestrów (3,5 roku)

praktyka zawodowa

6 miesięcy
90 dni roboczych

program studiów

Sprawdź szczegóły

Technologie informacyjne (ang. information technologies, IT) odgrywają współcześnie bardzo ważną rolę w gospodarce i życiu społecznym większości krajów na świecie, ogromna zaś liczba instytucji, firm i osób prywatnych – stosuje je w różnych obszarach swojej działalności. Z tego względu istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w dziedzinie IT. Studia inżynierskie kierunku informatyka stanowią zatem odpowiedź na realne potrzeby współczesnego rynku pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy (ang. knowledge-based society).

Celem tych studiów jest przekazanie uczestnikom możliwie wszechstronnego wykształcenia praktycznego z dziedziny IT, dopasowanego do wymagań pracodawców, a jednocześnie umożliwiającego późniejsze kontynuowanie edukacji w ramach studiów drugiego stopnia. Projekt studiów zakłada, że ich absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu takich działów informatyki, jak: architektura komputerów, sieci komputerowe, systemy operacyjne, algorytmika, języki i metody programowania, inżynieria oprogramowania, bazy danych, technologie internetowe, grafika komputerowa, modelowanie i symulacja komputerowa, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i ochrona danych. W programie uwzględniono także najnowsze trendy w dziedzinie IT, takie jak: wirtualizacja systemów i usług, programowanie urządzeń przenośnych oraz zarządzanie usługami internetowymi. Oprócz silnej i wszechstronnej oferty przedmiotów kierunkowych, program kształcenia przewiduje również: wielosemestralny kurs języka angielskiego – podstawowego oraz specjalistycznego z dziedziny informatyki i telekomunikacji, zestaw ciekawych przedmiotów wybieralnych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a także moduł poświęcony indywidualnej przedsiębiorczości.

Program kształcenia jest zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK), a podczas jego przygotowywania wykorzystano wzorce edukacyjne stosowane w Wielkiej Brytanii oraz wyniki konsultacji z pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą w regionie kalisko-ostrowskim.

Studenci kierunku informatyka będą mogli uczestniczyć w trakcie studiów w zajęciach z wielu grup tematycznych- dziedzin IT, wśród których wymienić można m.in. podstawy informatyki, programowanie, systemy i sieci komputerowe, przechowywanie i przetwarzanie danych, inżynieria oprogramowania, multimedia. Zachęcamy do zapoznania się z opisem studiów dla kierunku informatyka

Do dyspozycji naszych studentów są: serwery dydaktyczne, specjalistyczne pracownie komputerowe (między innymi laboratorium programowania, baz danych, sieci komputerowych), sieć komputerowa z szybkim łączem internetowym (przewodowa oraz WiFi), platforma nauczania zdalnego e-learning, bogaty zestaw oprogramowania udostępnianego bezpłatnie w ramach licencji Microsoft Imagine Premium, literatura informatyczna – w formie książek papierowych i elektronicznych (systemy NASBI oraz ibuk), system obsługi studiów USOSWeb. Więcej o infrastrukturze

Celem praktyki zawodowej jest zdobycie przez studenta wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych w pracy na określonym stanowisku informatycznym. Oprócz tego służy ona uzyskaniu przez studenta kompetencji społecznych związanych z działaniem przedsiębiorstwa, jego strukturą i odpowiedzialnością pracownika w rzeczywistym środowisku zawodowym. Praktykant zdobywa doświadczenie w naturalnym dla informatyka środowisku pracy: firmie, przedsiębiorstwie, podmiocie publicznym lub prywatnym – podlegając regulaminowi pracy i wykonując powierzone zadania. Zalecane jest, aby zakres merytoryczny praktyki zawodowej był powiązany tematycznie z pracą dyplomową studenta. Katedra Informatyki współpracuje, między innymi, z następującymi firmami i organizacjami: Big Star Limited, COM40, Famot DMG MORI, Jamedia, Kalkomp, Kasper Komputer, Matrix Komputer, Mirit, Multimedia Polska, Netland Computers, RC Cloud, Transition Technologies, ULISSES, WEBMOTION.

Absolwent kierunku informatyka może podjąć zatrudnienie na wielu stanowiskach związanych z dziedziną IT, między innymi jako: projektant i programista systemów informatycznych, specjalista od ich wdrażania, utrzymania i serwisowania, webmaster, menadżer projektu, administrator systemów, serwerów i sieci komputerowych, konsultant lub sprzedawca technologii i usług informatycznych. Absolwent może znaleźć pracę w różnych podmiotach, na przykład: przedsiębiorstwach wytwarzających, adaptujących i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury komputerowej (sprzętu i oprogramowania) oraz wszelkich instytucjach i organizacjach stosujących technologie IT (bankach, firmach ubezpieczeniowych, produkcyjnych, usługowych i handlowych, placówkach edukacyjnych, urzędach administracji publicznej itp.). Co ważne, podczas studiów absolwent jest również przygotowywany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskane wykształcenie specjalistyczne oraz kompetencje z zakresu języka angielskiego umożliwiają absolwentom mobilność zawodową i podjęcie pracy nie tylko w kraju, lecz również za granicą.

projektant i programista
systemów informatycznych

specjalista od wdrażania,
serwisowania i utrzymania
systemów informatycznych

webmaster

menadżer projektu

administrator serwerów,
systemów i
sieci komputerowych

konsultant lub sprzedawca
technologii i usług
informatycznych

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz