Przejdź do treści strony

Program studiów

Administrowanie systemami operacyjnymi (wybieralny)

Obraz poglądowy dla Administrowanie systemami operacyjnymi (wybieralny)

Przedmiot wybieralny „Administrowanie systemami operacyjnymi”, będący bezpośrednią kontynuacją wcześniejszego kursu „Systemy operacyjne”, stanowi okazję do zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które są poszukiwane na rynku pracy IT. W ramach zajęć studenci poznają od strony praktycznej zaawansowane metody i narzędzia zarządzania systemami operacyjnymi z rodziny Linux oraz Microsoft Windows. Uczestnicy kursu, korzystając z systemów zainstalowanych na maszynach wirtualnych, uczą się między innymi: tworzenia skryptów konfiguracyjnych i startowych; obsługi programów do monitorowania wydajności systemu, kontroli procesów oraz automatyzacji zadań; metod konfigurowania jądra w systemie Linux, aktualizowania systemu, dodawania dysków, analizowania dzienników zdarzeń; instalowania serwera baz danych oraz konfigurowania usług sieciowych, takich jak DNS, DHCP, poczta elektroniczna, serwer HTTP i FTP. Ważny dział przedmiotu poświęcony jest bezpieczeństwu systemów operacyjnych, serwerów i sieci komputerowych. Ta część kursu obejmuje takie zagadnienia, jak: wirtualne sieci prywatne VPN, protokół SSL, zapory sieciowe, usługa uwierzytelniania Radius. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się również z rozproszonym systemem plików DFS oraz metodami konfigurowania usług katalogowych OpenLDAP i Active Directory.