program studiów

Powrót

Algorytmy i struktury danych

Informatyka - studia inżynierskie w Kaliszu - Algorytmy i struktury danych

Kurs „Algorytmy i struktury danych” jest naturalnym rozwinięciem przedmiotu „Podstawy programowania”. Rozszerza on kompetencje programistyczne uczestników o rozumienie abstrakcyjnych struktur danych – takich jak: listy, kolejki, stosy, słowniki, grafy (w tym także drzewa binarne, stogi, drzewa wyważone, B-drzewa) – oraz umiejętność ich praktycznego stosowania przy użyciu odpowiednich algorytmów, między innymi: sortowania, wyszukiwania binarnego, haszowania, przeszukiwania grafu i znajdowania w nim najkrótszych połączeń, a także wyznaczania minimalnego drzewa rozpinającego. Studenci poznają właściwości struktur danych oraz działających z powiązaniu z nimi algorytmów (np. złożoność obliczeniową), a realizując zadania laboratoryjne zdobywają praktyczne umiejętności rozwiązywania nieco bardziej złożonych problemów implementacyjnych i są przygotowywani do budowania oprogramowania użytkowego w przyszłej pracy zawodowej informatyka. Przedmiot pomaga również w rozwinięciu rozumienia i umiejętności praktycznego stosowania paradygmatu obiektowego w powiązaniu z wybranymi wzorcami projektowymi. Te ważne kompetencje są wykorzystywane i rozwijane przez uczestników w ramach kolejnych kursów, takich jak: „Programowanie obiektowe”, „Grafika komputerowa”, „Projektowanie oprogramowania” oraz „Projekt zespołowy”.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz