Przejdź do treści strony

Program studiów

Analiza matematyczna

Obraz poglądowy dla Analiza matematyczna

Analiza matematyczna jest podstawowym przedmiotem wykładanym na wszystkich kierunkach studiów technicznych i nauk ścisłych. Również dla inżynierów informatyków gruntowne przygotowanie matematyczne jest niezbędnym elementem w przygotowaniu do realizacji przyszłych zadań zawodowych. Celem przedmiotu „Analiza matematyczna” jest opanowanie przez studenta pojęć: granicy funkcji, szeregu, pochodnej i całki, oraz najprostszych równań różniczkowych. Główny nacisk jest położony na praktyczne opanowanie podstawowych pojęć i metod rachunkowych oraz umiejętność różniczkowania i całkowania. Podczas zajęć student zapoznaje się z granicami funkcji i ich właściwościami, rachunkiem różniczkowym jednej i wielu zmiennych, całkami pojedynczymi i wielokrotnymi, szeregami i ich zastosowaniem, a także z prostymi równaniami różniczkowymi.