Przejdź do treści strony

Program studiów

Architektura komputerów

Obraz poglądowy dla Architektura komputerów

Architektura komputera jest sposobem organizacji jego elementów. Celem przedmiotu jest zapoznanie się studenta z budową procesorów wykorzystywanych we współczesnych komputerach oraz ich pozostałych elementów, takich jak pamięci operacyjne i masowe, oraz urządzenia zewnętrzne. W ramach kursu uczestnicy poznają różne rodzaje sterowników i zasadę ich działania. Przedstawiona jest organizacja i praca procesora, jego cykle rozkazowe i współpraca z otoczeniem. W szczególności omówiony jest blok arytmetyczno-logiczny procesora, zwany układem wykonawczym. Pokazane są przykładowe listy rozkazów wybranego procesora. Przedmiot pozwala nabyć praktyczne umiejętności pisania, kompilowania i uruchamiania programów w języku asemblera. Kurs umożliwia zapoznanie się z pracą podstawowych elementów wykorzystywanych w technikach cyfrowych i typami programów wykonywalnych. W ramach przedmiotu omawiane są również: kod binarny, reprezentacja i arytmetyka liczb stało- oraz zmiennopozycyjnych; parametry, poziomy hierarchii, sposoby dostępu do pamięci wykorzystywanych w technikach komputerowych; systemy przerwań i ich obsługa. Przedstawione są rodzaje i protokoły transmisji danych.