Przejdź do treści strony

Program studiów

Bazy danych

Obraz poglądowy dla Bazy danych

Bazy danych stanowią ważny komponent większości współczesnych systemów informatycznych, a ich znajomość jest przydatna dla różnych specjalistów w dziedzinie IT, między innymi: architektów systemów, projektantów, programistów, webmasterów i administratorów.<br/><br/>Celem przedmiotu „Bazy danych” jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu projektowania i implementowania relacyjnych oraz postrelacyjnych baz danych. W ramach kursu można dowiedzieć się, jakie są rodzaje baz danych i do czego one służą, jak zbudowany jest i jak działa system baz danych, co to jest relacyjny model danych i dlaczego jego nazwa nie pochodzi od relacji pomiędzy tabelami. Jednak przede wszystkim uczestnik zajęć może zdobyć wiele cennych umiejętności praktycznych, takich jak: instalowanie i konfigurowanie serwera baz danych, obsługa graficznych narzędzi klienckich, analizowanie dziedziny i projektowanie bazy danych, implementowanie struktury bazy danych – tabel i relacji – za pomocą narzędzi wizualnych oraz języka SQL, wymuszanie poprawności danych za pomocą ograniczeń deklaratywnych, przetwarzanie danych w bazie przy użyciu języka SQL – wstawianie, modyfikowanie, wyświetlanie i usuwanie; implementowanie ciągów operacji w formie transakcji, tworzenie zapytań, zestawień i raportów; programowanie złożonych mechanizmów przetwarzania danych za pomocą procedur wyzwalanych i kodu dynamicznego. W końcowej części przedmiotu student uczy się generowania realistycznie wyglądających, syntetycznych danych testowych – przy użyciu funkcji wbudowanych i słowników, a także projektowania i implementowania indeksów oraz prowadzenia badań wydajnościowych bazy danych.