program studiów

Powrót

Bazy danych

Informatyka - studia inżynierskie w Kaliszu - Bazy danych

Bazy danych stanowią ważny komponent większości współczesnych systemów informatycznych, a ich znajomość jest przydatna dla różnych specjalistów w dziedzinie IT, między innymi: architektów systemów, projektantów, programistów, webmasterów i administratorów.

Celem przedmiotu „Bazy danych” jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu projektowania i implementowania relacyjnych oraz postrelacyjnych baz danych. W ramach kursu można dowiedzieć się, jakie są rodzaje baz danych i do czego one służą, jak zbudowany jest i jak działa system baz danych, co to jest relacyjny model danych i dlaczego jego nazwa nie pochodzi od relacji pomiędzy tabelami. Jednak przede wszystkim uczestnik zajęć może zdobyć wiele cennych umiejętności praktycznych, takich jak: instalowanie i konfigurowanie serwera baz danych, obsługa graficznych narzędzi klienckich, analizowanie dziedziny i projektowanie bazy danych, implementowanie struktury bazy danych – tabel i relacji – za pomocą narzędzi wizualnych oraz języka SQL, wymuszanie poprawności danych za pomocą ograniczeń deklaratywnych, przetwarzanie danych w bazie przy użyciu języka SQL – wstawianie, modyfikowanie, wyświetlanie i usuwanie; implementowanie ciągów operacji w formie transakcji, tworzenie zapytań, zestawień i raportów; programowanie złożonych mechanizmów przetwarzania danych za pomocą procedur wyzwalanych i kodu dynamicznego. W końcowej części przedmiotu student uczy się generowania realistycznie wyglądających, syntetycznych danych testowych – przy użyciu funkcji wbudowanych i słowników, a także projektowania i implementowania indeksów oraz prowadzenia badań wydajnościowych bazy danych.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz