Przejdź do treści strony

Program studiów

BHP z ergonomią

Obraz poglądowy dla BHP z ergonomią

Wiele osób traktuje dziedzinę BHP z lekceważeniem lub przymrużeniem oka. Bezpieczne stanowisko pracy, ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc? To przecież tylko takie nudne sprawy, które nas nie dotyczą. Dopiero gdy faktycznie coś się wydarzy – na przykład ktoś przy nas nagle straci przytomność – okazuje się, że nie wiemy, jak zareagować, udzielić pomocy poszkodowanemu, wezwać odpowiednie służby ratunkowe, czy też jak potem występować o odszkodowanie. Często nie potrafimy również zadbać o własne stanowisko pracy, choć ma ono duży wpływ na nasze zdrowie, zwłaszcza, jeśli całymi dniami siedzimy przed komputerem.<br/><br/>Celem przedmiotu „BHP z ergonomią” jest uświadomienie studentowi zagrożeń dla życia i zdrowia, wynikających z warunków środowiska, oraz sposobów ochrony przed nimi. Uczestnicy tego kursu poznają regulacje prawne z zakresu BHP, okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz metody zapobiegania im, zasady organizacji bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem aspektów fizjologicznych, podstawowe zasady ergonomii – dotyczące zwłaszcza stanowisk komputerowych, zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi oraz metody likwidacji lub ograniczania ich wpływu na organizm, a także – last, but not least – zasady udzielania pierwszej pomocy.