Przejdź do treści strony

Program studiów

Elementy prawa (wybieralny)

Obraz poglądowy dla Elementy prawa (wybieralny)

Rzymska maksyma „Ignorantia iuris nocet” („nieznajomość prawa szkodzi”) nie utraciła nic ze swej aktualności. Czy tego chcemy, czy nie, prawo przenika i reguluje różne płaszczyzny naszego życia – stan cywilny, zamieszkanie, pracę zawodową, poruszanie się samochodem. Dlatego nawet jeśli nie jesteśmy prawnikami, powinniśmy mieć w tej dziedzinie elementarną orientację, a przedmiot wybieralny „Elementy prawa” umożliwia jej zdobycie. W ramach zajęć omawiane są takie zagadnienia, jak: prawoznawstwo, pojęcie państwa, formy i funkcje państwa, system władz publicznych; prawo a inne systemy normatywne, norma prawna, przepis prawny, tworzenie prawa; realizacja programów praw człowieka i obywatela; system prawny i jego charakterystyka, podział na gałęzie i ich cechy; stosunek prawny, rodzaje, cechy szczególne; strony, obowiązek, uprawnienia; stosowanie prawa, zadania, kompetencje, normy prawne; wykładnia prawa; legitymizacja władzy i prawa; szczególne reżimy prawne (np. zakładowe); współczesne sposoby pojmowania prawa; prawo konstytucyjne – specyfika, materia regulacyjna; prawo administracyjne – źródła, organizacja prawna podmiotów administrujących, formy czynności prawnych, majątek publiczny; prawo cywilne – wyróżnienie strukturalne, działy, podmiotowa i przedmiotowa regulacja; prawo procesowe – ogólna charakterystyka, podział.