Przejdź do treści strony

Program studiów

Etyka zawodowa (wybieralny)

Obraz poglądowy dla Etyka zawodowa (wybieralny)

Celem przedmiotu wybieralnego „Etyka zawodowa” jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu etyki ogólnej i zawodowej, a także umiejętności stosowania reguł i norm etycznych w działalności zawodowej.<br/><br/>W ramach zajęć omawiane są takie zagadnienia, jak: pochodzenie terminów „etyka” i „moralność”; tradycje etyczne w kontekście historycznym, religijnym i kulturowym; podstawowe zagadnienia z zakresu etyki; natura ludzka a moralność i aksjologia; egoizm, relatywizm, utylitaryzm, konsekwencjalizm. Poruszane są również takie kwestie, jak: równość; sprawiedliwość liberalna, egalitarna i naturalna w społeczeństwie; tolerancja, wymiary tolerancji – absolutyzm, relatywizm, fanatyzm, męczeństwo i pluralizm etyki społecznej; wartości i postawy jako kontekst realizowania celów zawodowych przez informatyka; etyka zawodowa – ekonomiczna, społeczna i zawodowa strona etosu pracy we współczesnym społeczeństwie; odpowiedzialność zawodowa; współczesne przykłady dylematów moralnych przy realizacji zadań zawodowych informatyka w kontekście ekonomicznym i prawnym. Ważnym działem przedmiotu są zagadnienia związane z zawodem informatyka: zasady etyczne w przedsięwzięciach informatycznych, „Dziesięć Przykazań Etyki Komputerowej”, kodeks zawodowy informatyków Polskiego Towarzystwa Informatycznego, kodeksy etyczne Stowarzyszenia Sprzętu Komputerowego (ACM), kodeks etyczny Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), „Karta Praw i Obowiązków Dydaktyki Elektronicznej”; własność intelektualna i prawa autorskie jako społeczno-ekonomiczna koncepcja uczciwości społecznej; zjawisko piractwa a etyczna postawa informatyka – twórcy i użytkownika własności intelektualnej; ochrona praw autorskich w zakresie programów komputerowych i stron WWW; ochrona programów „open source”; patentowa ochrona oprogramowania. W końcowej części przedmiotu omawiane jest ryzyko przedsięwzięć informatycznych w odniesieniu do etyki zawodowej i pojęcia własności, oraz deontologia współczesna na tle funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i oczekiwań stawianych przed osobami wykonującymi zawód informatyka.