Przejdź do treści strony

Program studiów

Fizyka

Obraz poglądowy dla Fizyka

Fizyka jest ważną dyscypliną, która daje podstawy do biegłego poruszania się w świecie nauk technicznych. Uczestnicy zajęć poszerzają swoje rozumienie otaczającego ich świata oraz poznają kanon wiedzy fizycznej, która jest potrzebna każdemu kompetentnemu inżynierowi. Poznają również matematykę w działaniu, stosując jej pojęcia w bardzo konkretnych przykładach wziętych z życia codziennego oraz obszaru nowoczesnych technologii. Okazuje się, na przykład, że prędkość światła można prosto powiązać zarówno z wydajnością procesora w komputerze, jak i promieniem czarnych dziur – niezwykle spektakularnych obiektów kosmicznych. W ramach zajęć studenci poznają najpierw zasady mechaniki, różne rodzaje ruchów oraz prawa dynamiki. Obliczają potężne siły, które działają zarówno w dalekim kosmosie, jak i na zakręcie drogi, kiedy samochód niebezpiecznie przekracza dozwoloną prędkość. Uczestnicy przypominają sobie podstawowe pojęcia, takie jak energia i praca. Na nowo przyglądają się układom drgającym i zgłębiają fascynujące tajniki rezonansu. Studenci poznają również elementy nauki o cieple oraz zasady rozchodzenia się fal dźwiękowych. Dużo uwagi kierowane jest ku prawom elektryczności i magnetyzmu oraz ich związkom z elektroniką i miernictwem. W ten sposób przyszłym inżynierom informatyki prezentowane są zasady i zjawiska, które mogą być potrzebne do zrozumienia fizycznych podstaw przetwarzania informacji.