Przejdź do treści strony

Program studiów

Grafika komputerowa

Obraz poglądowy dla Grafika komputerowa

We współczesnym świecie sprawne posługiwanie się obrazem cyfrowym należy do podstawowego kanonu wiedzy informatyka. Dziedzina ta nie jest już w tej chwili zarezerwowana dla pasjonatów grafiki, gier komputerowych, filmów i programów do przetwarzania multimediów. Dzisiaj wiele aplikacji umożliwia wizualizację danych (np. za pomocą wykresów), dominującą zaś formą komunikacji użytkownika z komputerem są wszechobecne interfejsy graficzne (GUI). W ramach przedmiotu „Grafika komputerowa” studenci uczą się tworzyć obrazy cyfrowe oraz przekształcać je zgodnie w wymogami prezentacji, rozrywki lub dalszego przetwarzania. Odrobina matematyki, szczypta programowania i… dowolny obrazek jest na wyciągniecie ręki. Nie musimy podziwiać twórców pakietów graficznych (np. CorelDRAW) i zastanawiać się jak „Oni” to zrobili. Kurs pozwala zdobyć wiedzę z zakresu podstaw matematycznych grafiki rastrowej i wektorowej, algorytmów graficznych oraz ich implementacji. Przedmiot umożliwia również nabycie praktycznych umiejętności korzystania z graficznego interfejsu programistycznego API w wybranym języku wysokiego poziomu, budowania prostych aplikacji graficznych oraz prowadzenia eksperymentów w zakresie przetwarzania obrazów i tworzenia scen grafiki wektorowej dwu- i trójwymiarowej. Poniżej przedstawione są przykładowe obrazy wykonane w aplikacji zrealizowanej przez studenta w ramach laboratorium z grafiki komputerowej.