program studiów

Powrót

Inżynieria oprogramowania

Informatyka - studia inżynierskie w Kaliszu - Inżynieria oprogramowania

Przedmiotem inżynierii oprogramowania jest wytwarzanie oprogramowania poczynając od specyfikacji wymagań, poprzez analizę, projektowanie, programowanie i testowanie, aż po przekazanie wytworzonego oprogramowania do użytkowania, a następnie jego pielęgnacji. Wytwarzanie oprogramowania jest zwykle przedsięwzięciem o charakterze biznesowym, w którym zamawiający określa swoje wymagania funkcjonalne i jakościowe, a wykonawca powinien dostarczyć produkt, który je spełnia. Całe przedsięwzięcie powinno być zrealizowane w uzgodnionym terminie przy ustalonym budżecie. Specyfika inżynierii oprogramowania polega na łączeniu zagadnień aplikacyjnych, związanych potencjalnie z różnymi dziedzinami zastosowań, ze ścisłymi, często sformalizowanymi technikami i metodami specyfikacji, projektowania i programowania. Dodatkowo, powstające współcześnie systemy oprogramowania wymagają uczestnictwa i współpracy wielu osób reprezentujących zarówno użytkowników, jak i wytwórców oprogramowania. Z tego powodu jednym z najistotniejszych problemów jest zapewnienie języka dającego możliwość jednoznacznego wyrażania używanych pojęć. Spośród takich języków najbardziej znaczącym jest obecnie język UML (Unified Modeling Language), który pozwala na stosowanie współczesnych podejść do wytwarzania oprogramowania opartych na paradygmacie modelowania.

Program przedmiotu „Inżynieria oprogramowania” obejmuje, między innymi, następujące zagadnienia: cykl życia oprogramowania, podstawowe modele cyklu wytwarzania oprogramowania, rola modelowania w wytwarzaniu oprogramowania, pozyskiwanie i specyfikowanie wymagań, elementy języka UML – diagramy klas, obiektów, przypadków użycia, sekwencji, stanów, implementacyjne; ogólne zasady projektowania systemu, zarządzanie jakością produktu i procesu.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz