program studiów

Powrót

Język angielski

Informatyka - studia inżynierskie w Kaliszu - Język angielski

Język angielski nie tylko jest uniwersalnym językiem w komunikacji międzynarodowej, lecz również podstawowym językiem w dziedzinie informatyki. Dlatego w programie naszych studiów nauka języka angielskiego jest obowiązkowa i trwa cztery semestry (od 2. do 5.), docelowo zaś studenci muszą posiadać umiejętności mówienia, czytania, pisania i słuchania przynajmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR. Około 70 % czasu całego kursu poświęcone jest językowi ogólnemu, potrzebnemu w życiu codziennym. Omawiane są różne konstrukcje gramatyczne oraz przydatne działy tematyczne, takie jak: rodzina, więzi międzyludzkie, autorytety, filozofia życiowa, cechy osób, wygląd zewnętrzny, sposoby zachowania, różnice kulturowe, maniery, różnice między płciami, życie osobiste, czas wolny, transport i podróże, zmaganie się z przeciwnościami, porażki i sukcesy, edukacja, praca zawodowa, pisanie listu formalnego oraz CV, miejsce zamieszkania, pieniądze, zakupy, żywność, sport, rozrywka, telewizja, przestępstwa i zdarzenia kryminalne, zwroty grzecznościowe, konieczność i powinność, korzystanie z telefonu komórkowego, składanie propozycji, przekazywanie informacji, kłopotliwe sytuacje. Podczas pozostałych 30 % zajęć omawiane są zagadnienia specjalistyczne z dziedziny technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, na przykład: urządzenia przenośne, usługi lokalizacyjne, proces rozwijania oprogramowania, zarządzanie projektami, sieci komputerowe, centra przetwarzania danych, bezpieczeństwo informacji, usługi, media, serwisy internetowe, wykorzystanie technologii przez społeczeństwo.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz