Przejdź do treści strony

Program studiów

Język angielski

Obraz poglądowy dla Język angielski

Język angielski nie tylko jest uniwersalnym językiem w komunikacji międzynarodowej, lecz również podstawowym językiem w dziedzinie informatyki. Dlatego w programie naszych studiów nauka języka angielskiego jest obowiązkowa i trwa cztery semestry (od 2. do 5.), docelowo zaś studenci muszą posiadać umiejętności mówienia, czytania, pisania i słuchania przynajmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR. Około 70 % czasu całego kursu poświęcone jest językowi ogólnemu, potrzebnemu w życiu codziennym. Omawiane są różne konstrukcje gramatyczne oraz przydatne działy tematyczne, takie jak: rodzina, więzi międzyludzkie, autorytety, filozofia życiowa, cechy osób, wygląd zewnętrzny, sposoby zachowania, różnice kulturowe, maniery, różnice między płciami, życie osobiste, czas wolny, transport i podróże, zmaganie się z przeciwnościami, porażki i sukcesy, edukacja, praca zawodowa, pisanie listu formalnego oraz CV, miejsce zamieszkania, pieniądze, zakupy, żywność, sport, rozrywka, telewizja, przestępstwa i zdarzenia kryminalne, zwroty grzecznościowe, konieczność i powinność, korzystanie z telefonu komórkowego, składanie propozycji, przekazywanie informacji, kłopotliwe sytuacje. Podczas pozostałych 30 % zajęć omawiane są zagadnienia specjalistyczne z dziedziny technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, na przykład: urządzenia przenośne, usługi lokalizacyjne, proces rozwijania oprogramowania, zarządzanie projektami, sieci komputerowe, centra przetwarzania danych, bezpieczeństwo informacji, usługi, media, serwisy internetowe, wykorzystanie technologii przez społeczeństwo.