Przejdź do treści strony

Program studiów

Metody numeryczne i symulacje komputerowe (wybieralny)

Obraz poglądowy dla Metody numeryczne i symulacje komputerowe (wybieralny)

W wielu obszarach współczesnej techniki zachodzi potrzeba przybliżonego wyznaczania pewnych wielkości matematycznych lub rozwiązań złożonych problemów z wykorzystaniem metod numerycznych. Z kolei symulacje komputerowe umożliwiają, między innymi, tworzenie i badanie modeli zjawisk fizycznych oraz urządzeń – bez konieczności prowadzenia rzeczywistych eksperymentów lub konstruowania kosztownych prototypów. Przedmiot wybieralny „Metody numeryczne i symulacje komputerowe” stanowi okazję do zapoznania się z tymi ciekawymi dziedzinami. W ramach zajęć poruszane są takie zagadnienia, jak: historia i przegląd metod numerycznych oraz metod symulacji komputerowych; wybrane metody numeryczne obliczania całek i rozwiązywania równań różniczkowych; podstawowe prawa fizyki statystycznej i termodynamiki; symulacja układów wielu cząstek z zastosowaniem dynamiki molekularnej oraz metody Monte Carlo; opracowywanie wyników symulacji komputerowych; automaty komórkowe; zaawansowane symulacje komputerowe korzystającę z klastrów komputerowych, sieci GRID, centr obliczeniowych oraz procesorów graficznych GPU.