program studiów

Powrót

Metody probabilistyczne i statystyka

Informatyka - studia inżynierskie w Kaliszu - Metody probabilistyczne i statystyka

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy o metodach probabilistycznych i ich zastosowaniach, oraz zdobycie praktycznych umiejętności wnioskowania statystycznego.

W ramach kursu poruszane są takie zagadnienia, jak: przestrzeń probabilistyczna – aksjomaty, właściwości, schemat klasyczny, prawdopodobieństwo geometryczne, miara; prawdopodobieństwo warunkowe – prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń; zmienne losowe – rozkłady dyskretne i ciągłe oraz ich interpretacja; dystrybuanta. Omawiane są również: parametry rozkładu – nadzieja matematyczna, wariacja, momenty, nierowność Czebyszewa, prawa wielkich liczb; podstawowe rozkłady – dwupunktowy, dwumianowy, Poissona, geometryczny, wykładniczy; centralne twierdzenie graniczne – rozkład normalny, standaryzacja; łańcuchy Markowa – spacer losowy, powracanie, okresowość, ergodyczność. Druga część przedmiotu poświęcona jest statystyce matematycznej. Tematyka tego działu obejmuje: statystykę opisową – cechy i ich skale, dane surowe i skumulowane, prezentację graficzną, miary tendencji centralnej i rozrzutu; wnioskowanie statystyczne – próbkę prostą, statystykę i estymator, estymację parametryczną i nieparametryczną; estymację punktową – metodę największej wiarygodności. Studenci poznają również metodologię testu statystycznego i uczą się testowania hipotez oraz wyznaczania przedziałów ufności.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz