Przejdź do treści strony

Program studiów

Modelowanie i symulacje komputerowe (wybieralny)

Obraz poglądowy dla Modelowanie i symulacje komputerowe (wybieralny)

Symulacje komputerowe umożliwiają tworzenie i badanie modeli złożonych zjawisk fizycznych oraz urządzeń – bez konieczności prowadzenia rzeczywistych eksperymentów lub konstruowania kosztownych prototypów. Przedmiot wybieralny „Modelowanie i symulacje komputerowe” stanowi okazję do zapoznania się z tą ciekawą dziedziną. W programie kursu przewidziane są takie zagadnienia, jak: historia, przegląd i zastosowania metod symulacji komputerowych; podstawy mechaniki statystycznej i termodynamiki – pojęcie zespołu termodynamicznego; deterministyczne metody symulacji komputerowych – dynamiki molekularnej oraz elementów skończonych; stochastyczna metoda Monte Carlo; tworzenie układu modelowego; techniki opracowywania i wizualizowania wyników symulacji komputerowych; prowadzenie symulacji komputerowych z wykorzystaniem klastrów komputerowych, sieci GRID i centr obliczeniowych; modele symulacji równoległych; techniki symulacji oparte na procesorach graficznych GPU. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci poznają od strony praktycznej metody modelowania i symulacji komputerowych na przykładzie różnych zagadnień, do których należą: jedno- i dwuwymiarowy oscylator harmoniczny, ruch wahadła matematycznego w polu grawitacyjnym, dwuwymiarowy układ wielu ciał z oddziaływaniami.