Przejdź do treści strony

Program studiów

Multimedia (wybieralny)

Obraz poglądowy dla Multimedia (wybieralny)

Sporym wyzwaniem dla informatyka jest budowanie atrakcyjnych aplikacji, w których już nie wystarcza tylko statyczna grafika, ale liczy się dynamika obrazów, czyli animacja lub inaczej film, w połączeniu z dźwiękiem. Każde z wymienionych mediów ma swoją specyfikę i unikalną reprezentację cyfrową, dlatego problemem staje się synchronizacja wszystkich tych elementów w jednej aplikacji oraz pliku o określonym formacie. W ramach przedmiotu wybieralnego „Multimedia” studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu metod i narzędzi służących do realizacji projektów audio-wideo. Uczestnicy kursu uczą się tworzenia prezentacji z agendą, systemem nawigacji, kontrolowaną linią czasu i zaawansowanymi efektami – przy użyciu wzorców slajdów. W dalszej części przedmiotu studenci poznają oprogramowanie do edytowania filmów, w tym funkcje zarządzania osią czasu, dodawania ujęć i łączenia ich ze sobą, umieszczania tekstu oraz ścieżki dźwiękowej – z kamery, plików muzycznych, komentarza nagranego za pomocą mikrofonu. Oprócz tego w programie kursu przewidziany jest dział poświęcony wybranej platformie programowej do realizacji animacji multimedialnych, umożliwiającej budowanie sceny, umieszczanie na niej obiektów, tworzenie warstw i definiowanie orientacji tych elementów w przestrzeni i czasie, a także dołączanie kontrolek nawigacyjnych.