program studiów

Powrót

Podstawy elektroniki i miernictwa

Informatyka - studia inżynierskie w Kaliszu - Podstawy elektroniki i miernictwa

Urządzenia i systemy elektronicznie, w tej czy innej postaci, są stosowane we wszystkich dziedzinach nauki i techniki, jak i również w życiu codziennym. W związku z tym kurs „Podstawy elektroniki i miernictwa” jest obecny w programie wielu kierunków studiów technicznych. Celem tego przedmiotu jest uzyskanie przez studenta zarówno wiedzy teoretycznej, jak i podstawowych umiejętności praktycznych dotyczących pomiarów elektrycznych, szacowania niepewności pomiarowych, oraz budowy prostych obwodów elektronicznych wraz z ich analizą. Podczas zajęć student zapoznaje się z podstawowymi prawami i pojęciami związanymi z elektrycznością, miernictwem i elektroniką. W ramach kursu można dowiedzieć się o fizycznych podstawach przewodnictwa elektrycznego w metalach i półprzewodnikach, poznać podstawy budowy i działania niektórych układów elektronicznych oraz metody opisu i analizy prostych układów elektrycznych. Oprócz tego uczestnik zajęć może zdobyć wiele cennych umiejętności praktycznych, takich jak: montowanie i dokonywanie analizy prostych układów elektrycznych, oraz wykonywanie najprostszych pomiarów elektrycznych wraz z oceną ich niepewności.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz