program studiów

Powrót

Praca dyplomowa (wybieralny)

Informatyka - studia inżynierskie w Kaliszu - Praca dyplomowa (wybieralny)

Praca dyplomowa jest dla studenta szansą na uporządkowanie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności praktycznych zdobytych podczas studiów, a także zrealizowanie ciekawego projektu informatycznego, który może stanowić cenne portfolio przy staraniu się o zatrudnienie. W pracy dyplomowej najważniejsza jest część inżynierska – projekt pewnego większego rozwiązania, na przykład aplikacji internetowej, sieci komputerowej lub konfiguracji serwerowej. Najlepiej, aby projekt ten był przeznaczony dla rzeczywistego odbiorcy i powiązany z odbywaniem praktyki zawodowej.

W programie studiów realizacja pracy dyplomowej przewidziana jest podczas ostatnich dwóch semestrów. Przed rozpoczęciem 6. semestru student wybiera promotora i wstępnie uzgadnia z nim temat pracy. Następnie grupy studentów danego promotora uczestniczą w regularnych zajęciach „Zadanie inżynierskie 1–2”, prowadzonych w pracowniach komputerowych. W ich trakcie ustalany jest zakres oraz harmonogram realizacji pracy, formułowane są cele i założenia projektu inżynierskiego, zestawiane wyniki rozpoznania dziedziny przedmiotowej pracy (np. firmy, dla której wykonywana jest aplikacja) i analizy istniejących rozwiązań z danego obszaru, omawiane są wyniki kolejnych etapów projektowych – tak w formie indywidualnych konsultacji dyplomanta z promotorem, jak również prezentacji z dyskusją na forum grupy. Oczywiście, kluczowe znaczenie ma praca własna studenta, w tym: zapoznanie się z metodami, technologiami i narzędziami realizacji projektu inżynierskiego, studiowanie literatury i innych źródeł informacji, skonfigurowanie środowiska do realizacji i testowania projektu inżynierskiego (np. narzędzi programistycznych, konfiguracji systemowo-sieciowej, serwera wirtualnego), opracowanie projektu technicznego, wykonanie implementacji projektu inżynierskiego i weryfikacja jego poprawności (np. metodami eksperymentalnymi lub symulacyjnymi), porównanie z innymi, alternatywnymi rozwiązaniami. Podsumowaniem pracy dyplomowej jest przygotowanie opracowania pisemnego, którego najważniejszym składnikiem jest dokumentacja wykonanego projektu inżynierskiego oraz jego testowania.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz