Przejdź do treści strony

Program studiów

Praktyka zawodowa (wybieralny)

Obraz poglądowy dla Praktyka zawodowa (wybieralny)

Praktyka zawodowa jest nieodłącznym elementem kształcenia inżyniera informatyka. Następuje wtedy pierwsza konfrontacja oczekiwań pracodawcy z umiejętnościami potencjalnego pracownika oraz zderzenie wyobrażeń studenta z realiami życia zawodowego. Praktyka ma na celu uzyskanie przez studenta nie tylko umiejętności technicznych, lecz również kompetencji społecznych związanych z działaniem przedsiębiorstwa, jego strukturą i odpowiedzialnością pracownika w rzeczywistym środowisku zawodowym. Jest to także okazja do nauki pracy w zespole, w którym przyjmuje się różne role i bierze odpowiedzialność za realizację swoich zadań oraz wspólne przedsięwzięcie. Z drugiej strony praktyka weryfikuje kompetencje wymagane w pracy na określonym stanowisku informatycznym i pozwala zrozumieć, że trzeba samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne przez całe życie zawodowe. Ponadto, rzetelnie odbyta praktyka w prestiżowej firmie buduje CV studenta, pomagając mu zdobyć ciekawą i atrakcyjną finansowo pracę z dobrymi perspektywami na przyszłość.