Przejdź do treści strony

Program studiów

Programowanie serwisów internetowych

Obraz poglądowy dla Programowanie serwisów internetowych

Liczba użytkowników sieci Internet, a także zakres dostępnych w niej aplikacji i usług – ciągle rośnie. Z tego względu na rynku pracy IT jest duże zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się projektowaniem, implementowaniem i utrzymaniem systemów tego typu.<br/><br/>Przedmiot „Programowanie serwisów internetowych” jest okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych do tworzenia witryn WWW – po stronie klienta (ang. client-side) oraz po stronie serwera (ang. server-side). Początek kursu poświęcony jest elementom języków XHTML i HTML 5, umożliwiającym budowę dokumentu, definiowanie struktury tekstu, osadzanie grafiki, tworzenie hiperłączy, tabel i formularzy. Uczestnicy poznają również kaskadowe arkusze stylów CSS, wykorzystując je do formatowania tekstu, list, obramowania, tła i układu przestrzennego strony. Uczą się przy tym realizować praktyczne zadania webmastera, takie jak: strona w układzie kolumnowym, menu rozwijane i zakładki. Oprócz uzyskania zakładanej funkcjonalności i wyglądu, ważnym wymaganiem, który muszą spełnić uczestnicy kursu, jest dostosowanie witryn do międzynarodowych standardów sieciowych W3C, a także do różnych przeglądarek internetowych dostępnych na rynku. W kolejnej części kursu uczestnicy zapoznają się praktycznie z językiem JavaScript, wykorzystując go do obsługi zdarzeń i walidowania danych wprowadzanych przez użytkownika w formularzach – przy użyciu obiektowego modelu dokumentu DOM.<br/><br/>Ostatni duży dział przedmiotu poświęcony jest technologii PHP. Studenci poznają metody instalowania i konfigurowania środowiska PHP, składnię i podstawowe konstrukcje języka, metody obsługi formularzy i żądań HTTP, obsługi plików, dostępu do bazy danych oraz zarządzania sesją użytkownika. Omawiane są również zagadnienia bezpieczeństwa aplikacji, metody projektowania, publikowania i promowania serwisu internetowego, oraz techniki optymalizacji i pozycjonowania stron WWW.