program studiów

Powrót

Projekt zespołowy

Informatyka - studia inżynierskie w Kaliszu - Projekt zespołowy

Przed podjęciem zatrudnienia w firmie IT wytwarzającej oprogramowanie, przyszły informatyk powinien nauczyć się pracy w zespole. Celem przedmiotu „Projekt zespołowy” jest zdobycie przez studentów tej niełatwej umiejętności. Korzystając z kompetencji uzyskanych w trakcie innych kursów, takich jak „Projektowanie oprogramowania”, czy „Zarządzanie projektem informatycznym”, uczestnicy zajęć uczą się, między innymi: kreatywnego działania w pełnym cyklu wytwarzania oprogramowania, pełnienia różnych ról we wspólnym projekcie i komunikacji między jego wykonawcami oraz aktywnego współudziału w zarządzaniu informatycznym przedsięwzięciem zespołowym. Przedmiot umożliwia zdobycie umiejętności pracy grupowej podczas realizacji złożonego projektu z zakresu inżynierii oprogramowania, z zastosowaniem wybranej, nowoczesnej metodyki zwinnej. Kurs rozwija u członków zespołu projektowego umiejętność współdziałania na rzecz realizacji wspólnego celu projektowego, brania odpowiedzialności za wspólne dzieło i elastycznego rozwiązywania pojawiających się problemów. Przedmiot uczy także określania priorytetów służących realizacji złożonego projektu inżynierskiego i podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji. Wiedza i umiejętności wyniesione z tego dwusemestralnego kursu mogą okazać się bardzo przydatne w późniejszej pracy zawodowej informatyka.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz