Przejdź do treści strony

Program studiów

Projektowanie oprogramowania

Obraz poglądowy dla Projektowanie oprogramowania

Kurs „Projektowanie oprogramowania” przygotowuje uczestników do realizacji złożonych przedsięwzięć programistycznych oraz informatycznych projektów zespołowych. Program przedmiotu bazuje na kompetencjach uzyskanych w trakcie wcześniejszych zajęć, takich jak: „Podstawy programowania”, „Algorytmy i struktury danych”, „Programowanie obiektowe”, „Inżynieria oprogramowania”, „Grafika komputerowa” oraz „Bazy danych”. Studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące problemów i zadań realizowanych w cyklu życia oprogramowania, uczą się dobrych praktyk oraz metod stosowania wzorców projektowych. Uczestnicy zajęć realizują przykładowy projekt programistyczny: analizują dziedzinę przedmiotową, specyfikują wymagania, opracowują dokumentację projektową przy użyciu języka modelowania UML, implementują komponenty oprogramowania z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, a następnie testują opracowane rozwiązanie i oceniają jego jakość. Zdobyte w ten sposób umiejętności są bardzo przydatne w pracy zawodowej informatyka – analityka, architekta, projektanta, programisty lub testera.