program studiów

Powrót

Przedsiębiorczość indywidualna

Informatyka - studia inżynierskie w Kaliszu - Przedsiębiorczość indywidualna

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest szansą na zdobycie większej niezależności i swobody we wdrażaniu pomysłów – w porównaniu do zatrudnienia w zakładzie pracy. Według danych Ministerstwa Gospodarki w Polsce funkcjonuje blisko 4 miliony podmiotów, z czego prawie 3/4 stanowią osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem przedmiotu „Przedsiębiorczość indywidualna” jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do założenia i prowadzenia małej lub średniej firmy. W trakcie zajęć omawiane są takie zagadnienia, jak: przedsiębiorstwo jako zorganizowany podmiot; pojęcie, funkcje i cechy MŚP; przedsiębiorca – ujęcia, typologia i cechy; uruchomienie działalności gospodarczej – poszukiwanie pomysłu i formy, rejestracja firmy; procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie; zarządzanie zasobami i procesami; zarządzanie działalnością eksploatacyjną przedsiębiorstwa – planowanie jako podstawowy instrument zarządzania firmą; fazy rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa – modele rozwoju MŚP, symptomy i fazy kryzysu przedsiębiorstwa; źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw – istota, rodzaje źródeł i ich struktura; techniki analizy pozycji małego i średniego przedsiębiorstwa; lokalizacja działalności gospodarczej oraz uwarunkowania i bariery rozwoju MŚP; innowacje jako źródło przedsiębiorczości.

W programie przedmiotu bardzo ważne są ćwiczenia praktyczne, które obejmują: zakładanie działalności gospodarczej, w tym wybór formy prawnej; opracowanie planu biznesowego małej firmy; rejestrację działalności gospodarczej – krok po kroku; metody obsługi ewidencyjnej i fiskalnej małego lub średniego przedsiębiorstwa; finansowanie i wspomaganie rozwoju firmy sektora MŚP.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz