Przejdź do treści strony

Program studiów

Przedsiębiorczość indywidualna

Obraz poglądowy dla Przedsiębiorczość indywidualna

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest szansą na zdobycie większej niezależności i swobody we wdrażaniu pomysłów – w porównaniu do zatrudnienia w zakładzie pracy. Według danych Ministerstwa Gospodarki w Polsce funkcjonuje blisko 4 miliony podmiotów, z czego prawie 3/4 stanowią osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.<br/><br/>Celem przedmiotu „Przedsiębiorczość indywidualna” jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do założenia i prowadzenia małej lub średniej firmy. W trakcie zajęć omawiane są takie zagadnienia, jak: przedsiębiorstwo jako zorganizowany podmiot; pojęcie, funkcje i cechy MŚP; przedsiębiorca – ujęcia, typologia i cechy; uruchomienie działalności gospodarczej – poszukiwanie pomysłu i formy, rejestracja firmy; procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie; zarządzanie zasobami i procesami; zarządzanie działalnością eksploatacyjną przedsiębiorstwa – planowanie jako podstawowy instrument zarządzania firmą; fazy rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa – modele rozwoju MŚP, symptomy i fazy kryzysu przedsiębiorstwa; źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw – istota, rodzaje źródeł i ich struktura; techniki analizy pozycji małego i średniego przedsiębiorstwa; lokalizacja działalności gospodarczej oraz uwarunkowania i bariery rozwoju MŚP; innowacje jako źródło przedsiębiorczości.<br/><br/>W programie przedmiotu bardzo ważne są ćwiczenia praktyczne, które obejmują: zakładanie działalności gospodarczej, w tym wybór formy prawnej; opracowanie planu biznesowego małej firmy; rejestrację działalności gospodarczej – krok po kroku; metody obsługi ewidencyjnej i fiskalnej małego lub średniego przedsiębiorstwa; finansowanie i wspomaganie rozwoju firmy sektora MŚP.