Przejdź do treści strony

Program studiów

Systemy wbudowane

Obraz poglądowy dla Systemy wbudowane

Dzięki intensywnemu rozwojowi techniki, układy elektroniczne oraz oprogramowanie na nich działające z roku na rok stają się coraz tańsze i łatwiej dostępne. Powoduje to, iż otaczające nas urządzenia są coraz bardziej „inteligentne”, zdolne do pracy autonomicznej i wykonywania złożonych zadań. Elektroniczne systemy wbudowane spotykane są obecnie we wszystkich dziedzinach życia, poczynając od przemysłu, poprzez aparaturę pomiarową i medyczną, motoryzację, a na popularnym sprzęcie gospodarstwa domowego kończąc. Dlatego programowanie i obsługa tego typu systemów stanowią obecnie olbrzymi rynek pracy dla specjalistów z dziedziny informatyki, znających powyższe zagadnienia.<br/><br/>W ramach przedmiotu „Systemy wbudowane” studenci zdobywają wiedzę z zakresu systemów wbudowanych i ich zastosowań w układach sterowania oraz praktyczne umiejętności programowania mikrokontrolerów i programowalnych sterowników logicznych (PLC). Podczas kursu można dowiedzieć się, jaka jest struktura systemów sterujących i jak zbudowane są elementy takich systemów, w tym układy wejść i wyjść analogowych oraz cyfrowych, a także czujniki służące do zbierania informacji z otoczenia. Ponadto można zaznajomić się z podstawami problematyki sterowania i regulacji, niezwykle istotnymi podczas kontroli procesów i maszyn przemysłowych. Uczestnicy kursu poznają praktycznie języki służące do programowania sterowników PLC, zgodne z normą IEC-61131: tekstowe (strukturalne), graficzne (drabinkowy i blokowy) oraz język do programowania sekwencji oparty na grafach. Drugim nurtem, którym studenci zajmują się w trakcie zajęć laboratoryjnych, jest programowanie mikrokontrolerów w języku C. Dodatkowo zapoznają się oni z systemami wizualizacji oraz protokołami i sieciami przemysłowymi służącymi do komunikacji pomiędzy wielofunkcyjnym systemem komputerowym i systemem wbudowanym.