program studiów

Powrót

Zaawansowane programowanie aplikacji internetowych (wybieralny)

Informatyka - studia inżynierskie w Kaliszu - Zaawansowane programowanie aplikacji internetowych (wybieralny)

Umiejętność projektowania i implementowania dynamicznych witryn internetowych, wykorzystujących różnorodne technologie internetowe zarówno po stronie klienta jak i serwera, jest szczególnie poszukiwana we współczesnej branży IT.

Celem przedmiotu wybieralnego „Zaawansowane programowanie aplikacji internetowych” jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu projektowania i implementowania zaawansowanych aplikacji internetowych z wykorzystaniem programowania obiektowego, wzorców projektowych, architektury wielowarstwowej, mapowania obiektowo-relacyjnego (O/RM) oraz technik asynchronicznych (AJAX) w wybranej technologii i środowisku programistycznym. Student poznaje architekturę i zasady projektowania aplikacji internetowej, oraz wzorce projektowe, w tym szczególnie MVC (Model-View-Controller). Zdobywa umiejętność projektowania i stosowania wzorców projektowych dla aplikacji internetowej w warstwie prezentacji (zarządzanie sesją, kontrola dostępu klienta, duplikacja formularzy, walidacja danych itp.), warstwie logiki biznesowej (komponenty sesyjne i encyjne) oraz warstwie integracji. Poznaje odwzorowanie obiektowo-relacyjne (O/RM) do programowania dostępu do danych, usługi sieciowe, architekturę usług sieciowych (ang. web services) i protokół SOAP. Przy użyciu technologii AJAX i jQuery uczestnik kursu zaznajamia się z programowaniem aplikacji asynchronicznych. W czasie zajęć student praktycznie projektuje, implementuje i testuje aplikacje internetowe, wykorzystując poznane technologie.

Dziekanat Katedry

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 - 14:00

Katedra Informatyki

Wydział Politechniczny

ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

Akademia Kaliska

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz