Przejdź do treści strony

Program studiów

Zarządzanie usługami internetowymi (wybieralny)

Obraz poglądowy dla Zarządzanie usługami internetowymi (wybieralny)

Celem przedmiotu wybieralnego „Zarządzanie usługami internetowymi” jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności przydatnych dla webmastera.<br/><br/>Uczestnicy kursu poznają najpierw od strony praktycznej serwer HTTP Apache: jego architekturę i działanie, metody instalowania, podstawowe parametry konfiguracyjne; sposoby analizy rejestrów serwera w formie tekstowej i graficznej, strategie zarządzania bezpieczeństwem, metody konfigurowania mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji, techniki ochrony przed potencjalnymi atakami; metody przepisywania adresów URL (mod_rewrite). Studenci uczą się również korzystania z zewnętrznych programów diagnostycznych (Apache JMeter) i konfiguracyjnych (Apache GUI). Kolejny dział przedmiotu poświęcony jest zarządzaniu serwerem poczty elektronicznej MTA Postfix. Uczestnicy kursu poznają metody instalowania serwera, narzędzia wiersza poleceń, techniki filtrowania poczty za pomocą filtrów wewnętrznych i zewnętrznych, uwierzytelniania SMTP, szyfrowania TLS, integrowania uwierzytelniania z usługą katalogową LDAP. Bardzo ciekawa i przydatna jest część zajęć dotycząca konfigurowania i zarządzania wirtualnym serwerem WWW w środowisku CPanel i Direct Admin, obejmująca: obsługę domen, analizę statystyk i dzienników zdarzeń, transfer plików (FTP), zadania cykliczne (cron jobs), oraz zarządzanie pocztą e-mail i bazami danych. Oprócz tego studenci mają okazję nauczyć się instalowania i konfigurowania aplikacji internetowej typu open source wraz z dodatkowymi modułami, takiej jak WordPress lub PrestaShop. Poznają czynności związane z tworzeniem kopii bezpieczeństwa, odtwarzaniem i przenoszeniem systemu, autoryzacją i kontrolą dostępu, aktualizacją do nowszej wersji. Ostatnia część przedmiotu poświęcona jest integrowaniu aplikacji internetowej z zewnętrznymi systemami i usługami, z wykorzystaniem interfejsów programistycznych API. Uczestnicy kursu uczą się dodawania do utworzonej uprzednio aplikacji wybranej funkcjonalności udostępnianej przez systemy Google, Facebook lub Twitter.